Румъния иска да изгради сателити

terra-din-spatiu-300x200Властите в Букурещ – институциите, участващи в космоса бяха взети под внимание и в момента и разглеждат на възможността за изграждане на два нови спътника. Това е сателит средно-висок клас, практически необходим за настоящите нужди на Румъния. По-специално, една от които е адресирана в областта на спътниковите телекомуникации, докато другите, попадат в обхвата на това, което е най-общо, наречен (наблюдение на Земята) EO, за производството на изображения с висока резолюция (и други научни измервания), които се използват за недвижими имоти и земния кадастър, управлението на природните ресурси, предотвратяването на природни бедствия, ограничаване на щетите в случай на произшествия и т.н.

admin Author